Eps set index ย้อน หลัง

16 มิ.ย. 2019 ASP ปรับลดประมาณการ EPS ปี2562 ของบจ. Market Earning Yield Gap ที่ 4.28% ( เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง) ได้ค่า PER เหมาะสมที่ 16.45 เท่า  20 ก.ย. 2016 48.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 - ปี 2557) ที่ EPS ปี 2557) แสดงถึง ความเปราะบางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย SET Index ปี2557. 20 ก.ย. 2018 ​​​​GDP ไทยเติบโต หนุนฟื้นตัว SET Index​. สรุปคำ กสิกรไทยมองดัชนีหุ้นปลายปี 2561 ที่ 1,750-1,800 จุด โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ปีนี้ที่ 8% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม 2561) 

SET SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI SETWB. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง. รู้จักกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ · รู้จักกับดัชนี FTSE SET  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์, D. O1271.20H1299.77  17 ส.ค. 2017 รูปแรก เป็นกำไรย้อนหลัง 4 ไตรมาสของ SET (Trailing EPS) มาดูรูปที่ 2 สีส้มคือ SET Index สีม่วงและสีแดงคือการคาดการณ์กำไรโดยนักวิเคราะห์ ในปี 2016  ข้อมูลล่าสุด23/03/2020 18:01:36 SET Index. Index. 20 ก.ย. 2015 หากแต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันว่า บางช่วงหลังเกิดวิกฤตที่กระทบกับการทำกำไร (1) นาย A จะบอกว่าซื้อหุ้นที่ Set Index ระดับนี้เฉลี่ยแล้วจะคืนทุนที่ 18 ปี. 15 ม.ค. 2018 โดยการหา Upside จากราคาเป้าหมายของเรา KS Research คำนวณหาความสัมพันธ์ ระหว่าง EPS กับ SET Index ผ่านสมการถดถอยด้วยข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี  16 ธ.ค. 2019 อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS Ratio) ของ mai : SET อยู่ที่ 0.17 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ไตรมาสย้อนหลังที่ 0.08 เท่า 4. mai : SET Index Ratio อยู่ที่ 0.21 เท่า ใกล้เคียงจุดต่ำ สุดเดิมเมื่อไตรมาส 4/48 ที่ 0.22 เท่า ในเชิงของ Index Performance ถือว่า 

23 ก.ค. 2014 โดย SET Index ปรับลงจากจุดสูงสุด ณ สิ้นปี 36 ที่ 1682.85 จุด ไปอยู่ที่ 214.53 จุด คิด เป็นการขาดทุนถึง ผลตอบแทนจะดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ

20 ก.ย. 2015 หากแต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันว่า บางช่วงหลังเกิดวิกฤตที่กระทบกับการทำกำไร (1) นาย A จะบอกว่าซื้อหุ้นที่ Set Index ระดับนี้เฉลี่ยแล้วจะคืนทุนที่ 18 ปี. 15 ม.ค. 2018 โดยการหา Upside จากราคาเป้าหมายของเรา KS Research คำนวณหาความสัมพันธ์ ระหว่าง EPS กับ SET Index ผ่านสมการถดถอยด้วยข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี  16 ธ.ค. 2019 อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS Ratio) ของ mai : SET อยู่ที่ 0.17 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ไตรมาสย้อนหลังที่ 0.08 เท่า 4. mai : SET Index Ratio อยู่ที่ 0.21 เท่า ใกล้เคียงจุดต่ำ สุดเดิมเมื่อไตรมาส 4/48 ที่ 0.22 เท่า ในเชิงของ Index Performance ถือว่า  16 มิ.ย. 2019 ASP ปรับลดประมาณการ EPS ปี2562 ของบจ. Market Earning Yield Gap ที่ 4.28% ( เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง) ได้ค่า PER เหมาะสมที่ 16.45 เท่า  20 ก.ย. 2016 48.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 - ปี 2557) ที่ EPS ปี 2557) แสดงถึง ความเปราะบางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย SET Index ปี2557. 20 ก.ย. 2018 ​​​​GDP ไทยเติบโต หนุนฟื้นตัว SET Index​. สรุปคำ กสิกรไทยมองดัชนีหุ้นปลายปี 2561 ที่ 1,750-1,800 จุด โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ปีนี้ที่ 8% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม 2561)  27 มิ.ย. 2014 สาเหตุที่เลือก 3 บริษัทนี้ เพราะเป็นหุ้นที่ผมพอจะหาข้อมูลย้อนหลัง Infographic นะครับ. SET Index เอง ก็เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับกำไรต่อหุ้น (EPS) เช่นกัน

23 ก.ค. 2014 โดย SET Index ปรับลงจากจุดสูงสุด ณ สิ้นปี 36 ที่ 1682.85 จุด ไปอยู่ที่ 214.53 จุด คิด เป็นการขาดทุนถึง ผลตอบแทนจะดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ

20 ก.ย. 2015 หากแต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันว่า บางช่วงหลังเกิดวิกฤตที่กระทบกับการทำกำไร (1) นาย A จะบอกว่าซื้อหุ้นที่ Set Index ระดับนี้เฉลี่ยแล้วจะคืนทุนที่ 18 ปี. 15 ม.ค. 2018 โดยการหา Upside จากราคาเป้าหมายของเรา KS Research คำนวณหาความสัมพันธ์ ระหว่าง EPS กับ SET Index ผ่านสมการถดถอยด้วยข้อมูลย้อนหลัง 17 ปี  16 ธ.ค. 2019 อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS Ratio) ของ mai : SET อยู่ที่ 0.17 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ไตรมาสย้อนหลังที่ 0.08 เท่า 4. mai : SET Index Ratio อยู่ที่ 0.21 เท่า ใกล้เคียงจุดต่ำ สุดเดิมเมื่อไตรมาส 4/48 ที่ 0.22 เท่า ในเชิงของ Index Performance ถือว่า  16 มิ.ย. 2019 ASP ปรับลดประมาณการ EPS ปี2562 ของบจ. Market Earning Yield Gap ที่ 4.28% ( เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง) ได้ค่า PER เหมาะสมที่ 16.45 เท่า  20 ก.ย. 2016 48.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 - ปี 2557) ที่ EPS ปี 2557) แสดงถึง ความเปราะบางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย SET Index ปี2557.

20 ก.ย. 2018 ​​​​GDP ไทยเติบโต หนุนฟื้นตัว SET Index​. สรุปคำ กสิกรไทยมองดัชนีหุ้นปลายปี 2561 ที่ 1,750-1,800 จุด โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ปีนี้ที่ 8% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม 2561) 

16 ธ.ค. 2019 อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS Ratio) ของ mai : SET อยู่ที่ 0.17 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ไตรมาสย้อนหลังที่ 0.08 เท่า 4. mai : SET Index Ratio อยู่ที่ 0.21 เท่า ใกล้เคียงจุดต่ำ สุดเดิมเมื่อไตรมาส 4/48 ที่ 0.22 เท่า ในเชิงของ Index Performance ถือว่า  16 มิ.ย. 2019 ASP ปรับลดประมาณการ EPS ปี2562 ของบจ. Market Earning Yield Gap ที่ 4.28% ( เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง) ได้ค่า PER เหมาะสมที่ 16.45 เท่า  20 ก.ย. 2016 48.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 - ปี 2557) ที่ EPS ปี 2557) แสดงถึง ความเปราะบางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย SET Index ปี2557.

16 มิ.ย. 2019 ASP ปรับลดประมาณการ EPS ปี2562 ของบจ. Market Earning Yield Gap ที่ 4.28% ( เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง) ได้ค่า PER เหมาะสมที่ 16.45 เท่า 

16 ธ.ค. 2019 อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS Ratio) ของ mai : SET อยู่ที่ 0.17 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ไตรมาสย้อนหลังที่ 0.08 เท่า 4. mai : SET Index Ratio อยู่ที่ 0.21 เท่า ใกล้เคียงจุดต่ำ สุดเดิมเมื่อไตรมาส 4/48 ที่ 0.22 เท่า ในเชิงของ Index Performance ถือว่า  16 มิ.ย. 2019 ASP ปรับลดประมาณการ EPS ปี2562 ของบจ. Market Earning Yield Gap ที่ 4.28% ( เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง) ได้ค่า PER เหมาะสมที่ 16.45 เท่า 

16 มิ.ย. 2019 ASP ปรับลดประมาณการ EPS ปี2562 ของบจ. Market Earning Yield Gap ที่ 4.28% ( เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง) ได้ค่า PER เหมาะสมที่ 16.45 เท่า  20 ก.ย. 2016 48.4 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 - ปี 2557) ที่ EPS ปี 2557) แสดงถึง ความเปราะบางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย SET Index ปี2557.